Veleposlaništvo RS Teheran /Gospodarsko sodelovanje /

GOSPODARSKO SODELOVANJE

Iran spada med države v razvoju N11 ('Next Eleven'), ki poleg držav BRICS veljajo za gospodarstva z največjim razvojnim potencialom. Z uveljavitvijo jedrskega sporazuma (JCPOA) januarja 2016 so bile sankcij mednarodne skupnosti proti Iranu  v večji meri odpravljene, kar je spodbudilo poslovanje z Iranom. Zaradi številčne in mlade populacije, nenasičenosti trga, ki je bil vrsto let praktično zaprt, zaradi bogatih zalog nafte in zemeljskega plina, številnih razvojnih in privatizacijskih projektov v procesu nujne modernizacije iranskega gospodarstva in s predvideno stopnjo gospodarske rasti v prihodnjih letih, je Iran eden najbolj perspektivnih trgov na Bližnjem vzhodu.  

Upoštevajoč značilnosti gospodarstva in kulturne posebnosti je iranski trg zahteven za vse predstavnike evropskih gospodarstev, ne samo za slovensko. Za poslovanje z Iranom je pomembna odločnost, vztrajnost, prilagodljivost in strpnost ter dobro pripravljen poslovni načrt in sodelovanje z zanesljivim iranskim partnerjem. Hitrih odločitev in dogovorov v Iranu ni za pričakovati, zaupanje se gradi v daljšem časovnem obdobju, ključ za uspeh pa je odprtost ter sprejemanje drugačnosti v osebnem in poslovnem odnosu. Kljub izzivom v Iranu obstajajo številne priložnosti tako za velika kot za majhna in srednje velika podjetja.

V Iranu je Slovenija dobro znana, njeno gospodarstvo ima sloves zanesljivih in kvalitetnih partnerjev. Blagovna menjava med državama od leta 2015 ponovno kaže trend občutne rasti. V letu 2017 je znašala 58,96 mio EUR. Vrednost slovenskega izvoza je znašala 54,189 mio EUR in s tem presegla doslej rekordno vrednost izvoza iz leta 2011. Vrednost uvoza iz Irana se je glede na leto 2016 povečala na 4,774 mio EUR. Poudarjamo pa, da obseg blagovne menjave med Slovenijo in Iranom zagotovo ne odraža obsega glede na možnosti in priložnosti, ki se na tem trgu ponujajo.  

Ključna področja z možnostjo sodelovanja so zlasti v sektorjih, ki jih vključujejo vladni programi razvoja: energetika (naftna industrija, plinska industrija in alternativni viri energije), industrija (stroji, oprema in aparati, avtomobilski deli, farmacevtski izdelki idr.), informatika in komunikacije, gradbeništvo, razvoj infrastrukture in transport, kmetijstvo in turizem.

K zagonu gospodarskega sodelovanja zagotovo prispeva, da je Gorenjska banka z iranskima bankama Pasargad in Mellat sklenila korespondenčna bančna dogovora in vzpostavila mednarodni plačilni promet. Slovenska izvozna in razvojna banka (SID) pa je odobrila limit za zavarovanje terjatev do iranskih bank, na podlagi katerega lahko slovenska podjetja in poslovne banke pridobijo kritje za zavarovanje poslov v Iranu. Namen je vzpostaviti ustrezno infrastrukturo za financiranje iranskih kupcev in s tem zagotoviti podporo slovenskim podjetjem za uspešno realizacijo poslov na iranskem trgu.

Vloga države je v Iranu še vedno zelo prisotna, zato je tudi vloga veleposlaništva pri vzpostavljanju gospodarskih vezi ter prodiranju na iranski trg pomembna in na iranski strani dobrodošla. Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Teheranu vam bomo z veseljem pomagali z informacijami, pri navezovanju stikov in povezovanju z iranskimi poslovnimi partnerji.