Veleposlaništvo RS Teheran /Gospodarsko sodelovanje /

GOSPODARSKO SODELOVANJE

Iran spada med države v razvoju N11 ('Next Eleven'), ki poleg držav BRICS veljajo za gospodarstva z največjim razvojnim potencialom. Zaradi številčne in mlade populacije, nenasičenosti trga, zaradi bogatih zalog nafte, zemeljskega plina in rud, razvojnih in privatizacijskih projektov v procesu krepitve iranskega gospodarstva, je Iran med perspektivnimi trgi na Bližnjem vzhodu.  

Upoštevajoč značilnosti gospodarstva in kulturne posebnosti je iranski trg zahteven za vse predstavnike evropskih gospodarstev, ne samo za slovensko. Za poslovanje z Iranom je pomembna odločnost, vztrajnost, prilagodljivost in strpnost ter dobro pripravljen poslovni načrt in sodelovanje z zanesljivim iranskim partnerjem. Hitrih odločitev in dogovorov v Iranu ni za pričakovati, zaupanje se gradi v daljšem časovnem obdobju, ključ za uspeh pa je odprtost ter sprejemanje drugačnosti v osebnem in poslovnem odnosu. Kljub izzivom v Iranu obstajajo številne priložnosti tako za velika kot za majhna in srednje velika podjetja.

Ključna področja z možnostjo sodelovanja so zlasti v sektorjih, ki jih vključujejo vladni programi razvoja: energetika (naftna industrija, plinska industrija in alternativni viri energije), industrija (stroji, oprema in aparati, avtomobilski deli, farmacevtski izdelki idr.), informatika in komunikacije, gradbeništvo, razvoj infrastrukture in transport, kmetijstvo in turizem

Vloga države je v Iranu še vedno zelo prisotna, zato je podpora diplomatsko-konzualrnih predstavništev pri vzpostavljanju gospodarskih vezi ter prodiranju na iranski trg pomembna in na iranski strani dobrodošla. Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Teheranu vam bomo z veseljem pomagali z informacijami pri

navezovanju stikov in povezovanju z iranskimi poslovnimi partnerji. 

Enotna informacijska točka ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19 
SPIRIT Slovenija je za podjetja vzpostavila informacijsko točko - novo spletno mesto, na katerem lahko pridobijo vse informacije o slovenskih ukrepih za podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19 na enem mestu. V okviru spletnega mesta je pred kratkim zaživel tudi Poslovni forum COOVID-19, ki je namenjen neposredni in hitri komunikaciji med podjetji, izmenjavi informacij, uporabnih gradiv in dobrih praks. Poslovni forum je postavljen za medsebojno pomoč, podjetja na njem lahko delijo mnenja, predloge in dobre prakse preko kanalov "Korona", "Logistika" in "Uporabno".

Za dostop je potrebna registracija preko spletne aplikacije na povezavi: https://podpora.spiritslovenia.si/home

Spletna stran : https://www.spiritslovenia.si/koronavirus 
Poslovni forum: https://podpora.spiritslovenia.si/home 

V Iranu ni enotne informacijske točke, na kateri bi gospodarski subjekti lahko našli aktualne informacije glede ukrepov in omejitev v kontekstu pandemije COVID-19. Zato svetujemo, da se gospodarski subjekti za vsa vprašanja obrnejo na Veleposlaništvo RS v Teheranu in/ali na Veleposlaništvo Islamske Republike Iran v Ljubljani.

Podporna služba za mala in srednje velika podjetja iz EU pri poslovanju v Iranu   
Evropska unija je ustanovila podporno službo za pregled sankcij EU, namenjeno pomoči malim in srednje velikim podjetjem s sedežem v EU pri poslovanju v Iranu. Informacije o njenih storitvah so dostopne na spletni strani www.sanctions-helpdesk.eu, lahko pa se obrnete tudi na elektronska naslova: info(at)sanctions-helpdesk.eu in/ali tajla.kurpejovic(at)sanctions-helpdesk.eu.

Spletna platforma ''Sanctions Tool'' - ciljem spodbujanja legitimne trgovine z Iranom je Evropska komisija ustanovila brezplačno spletno platformo ''Sanctions Tool'', ki je namenjena podpori gospodarskih subjektov EU, zlasti malih in srednje velikih podjetij (SMEs) pri poslovanju z Iranom. Platforma temelji na enostavnem interaktivnem vprašalniku ter podjetjem zagotavlja splošne, nezavezujoče smernice o izpostavljenosti njihovih poslovnih projektov v Iranu sankcijam EU.    

Spletna stran: https://sanctions-tool.ec.europa.eu

Za dodatne informacije se lahko obrnete na:
Alina Nedea, Head of the Sanctions Unit, FISMA E.5 Alina.NEDEA(at)ec.europa.eu 
Mihai Keller, Policy Officer, Sanctions Unit, FISMA E.5 Mihai.KELLER(at)ec.europa.eu