Veleposlaništvo RS Teheran /Politični odnosi /

POLITIČNI ODNOSI

Bilateralni odnosi med Iranom in Slovenijo so dobri, brez večjih odprtih vprašanj. Iran spada tudi med najpomembnejše gospodarske partnerje Slovenije na Bližnjem vzhodu, obstajajo pa prizadevanja za okrepljeno sodelovanje med državama tudi na drugih področjih. Zunanjepolitično so odnosi med Slovenijo in Iranom v veliki meri pogojeni s politiko EU.

Zunanja politika Republike Slovenije

V prizadevanju, da si Republika Slovenija utrdi svoj mednarodni položaj in ugled kot demokratična, stabilna in uspešna srednjeevropska država ter da čim uspešneje uresničuje svoje temeljne zunanje-politične interese in cilje, usklajuje najpomembnejše usmeritve njenega zunanje-političnega delovanja, ki temeljijo na širokem političnem soglasju strank Državnega zbora kot nosilca zunanje politike Republike Slovenije in na širokem soglasju dejavnikov civilne družbe, ki delujejo na področju mednarodnih odnosov.

Pri določanju zunanjepolitičnih prioritet Republika Slovenija upošteva sedanje stanje in možen razvoj mednarodne politične, gospodarske in varnostne situacije v Evropi in svetu ter izhaja iz tistih vrednot, interesov in ciljev, ki so temeljni za razvoj slovenskega naroda in slovenske države. Republika Slovenija se pri tem zaveda, da je ta razvoj zagotovljen le v pogojih trajnega miru in stabilnosti v Evropi in svetu. več