Veleposlaništvo RS Teheran /Novice /
05.03.2019  

Razpis volitev poslancev Iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Na podlagi  odloka Predsednika Republike Slovenije  bodo volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament potekale v nedeljo, 26. maja 2019.

Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 25. februar 2019.

Državna volilna komisija (DVK) je na svoji spletni strani objavila navodila in rokovnik  ter obrazce za kandidiranje  v zvezi z izvedbo volitev.

Kolikor so volivci na podlagi zakona upravičeni glasovati na drug način kot osebno na volišču (npr. na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, po pošti, na »OMNIA« voliščih in glasovanje na domu) lahko volivci Državni volilni komisiji prek portala eUprava  posredujejo vlogo in sicer z ali brez digitalnega potrdila.

Ministrstvo za javno upravo je pristojno za sistemsko ureditev volilne in referendumske zakonodaje. V zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji   (ZVRK) je pristojno za izdajo neobvezujočih mnenj. Najbolj pogosta vprašanja in odgovori v povezavi z ZVRK so objavljena tukaj .
 
Pomembnejši datumi na podlagi ZVRK v povezavi z vodenjem volilne kampanje:

25. 02. 2019  -  začetek volilnih opravil – MNZ objavi število volilnih upravičencev v državi
10. 04. 2019  -  skrajni rok za odprtje TRR s strani organizatorja volilne kampanje
26. 04. 2019  -  skrajni rok, da se DVK sporoči podatke o organizatorju in o TRR
26. 04. 2019  -  začetek volilne kampanje
24. 05. 2019  -  ob 24. uri zaključek volilne kampanje in začetek volilnega molka
26. 05. 2019  -  glasovanje
11. 06. 2019  -  skrajni rok za odstranitev plakatov in drugih oglaševalskih vsebin s plakatnih mest
27. 09. 2019  -  skrajni rok za zaprtje TRR s strani organizatorja volilne kampanje
13. 10. 2019  -  skrajni rok za posredovanje poročila o financiranju volilne kampanje prek spletnega portala AJPES.

V skladu z Zakonom o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP) in Zakonom o volitvah v državni zbor  (ZVDZ) Državna volilna komisija skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb navedenih zakonov, ki se nanašata na volilne postopke, usklajuje delo volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij in jim daje obvezna navodila v zvezi z izvajanjem ZVDZ ter nadzoruje njihovo delo, predpiše obrazce za izvrševanje ZVDZ in opravlja tudi druge naloge določene v 37. členu ZVDZ.

Več o volitvah v Evropski parlament.