Veleposlaništvo RS Teheran /Novice /
11.12.2019  

Veleposlaništvo izvedlo petdnevni tečaj o čebelarstvu za afganistanske begunke v Iranu

Veleposlaništvo je v sodelovanju z lokalnimi partnerji izvedlo petdnevni seminar in delavnice o čebelarstvu za afganistanske deklice, otroke beguncev v Iranu. Namen projekta je seznanitev najranljivejših delov iranske družbe, predvsem otrok z ulice in otrok afganistanskih beguncev s priložnostmi, ki jih nudi čebelarstvo ter pridobivanje medu in medenih izdelkov. Pridobljena znanja bodo begunci in njihove družine lahko uporabile kot osnovni ali dodatni vir prihodkov ob povratku v Afganistan. Projekt poteka skladno z začrtanimi prioritetami javne diplomacije na področju opolnomočenja žensk ter promocije slovenskih dejavnosti pri izobraževanju in zaščiti opraševalcev.

Veleposlaništvo je organiziralo in izvedlo delavnice za deklice afganistanskih beguncev v sodelovanju z iransko nevladno organizacijo SPWSC (Society for Protection of Working and Street Children), ki si prizadeva za zaščito otrok beguncev in otrok z ulic. SPWSC upravlja na območju celotne države s približno 40 podobnimi izobraževalnimi centri, v katere so vključeni strokovni delavci, učitelji, zdravniki, psihologi in pedagogi. Organizacija si prizadeva za zaščito otrok z ulic, mladoletnikov, ki so primorani delati ter otrok begunce, ki predstavljajo najranljivejši del begunske populacije in iranske družbe.

Večdnevni izobraževalni tečaj in delavnice je vodil priznani iranski strokovnjak Mahdi Akhavan Moghaddam, kateri sodeluje z veleposlaništvom tudi pri upravljanju s čebeljima družinama kranjskih sivk, ki sta nastanjeni v tradicionalnem slovenskem čebelnjaku na vrtu veleposlaništva. Pri izvedbi projekta je sodelovalo tudi specializirano čebelarsko podjetje Pishroo, ki izdaja vodilno iransko čebelarsko revijo ter preko dejavnosti usposabljanja in trgovinskih dejavnosti povezuje iranske čebelarje in proizvajalce.

      

Dvajseturnega izobraževalnega seminarja in delavnic iz čebelarstva se je udeležilo trinajst deklet, starih med 13 in 17 let, večinoma otrok afganistanskih beguncev v Iranu. Izobraževanje iz teoretičnega dela je potekalo med 8. in 11. decembrom 2019, v štirih štiriurnih sklopih v prostorih nevladne izobraževalne ustanove SPWSC. Praktični del pa bo izveden marca prihodnje leto, ko bodo vremenske razmere omogočale najboljše pogoje za pridobivanje znanj na terenu.

       

V teoretičnem delu izobraževalnega tečaja so bile tečajnice uvodoma seznanjene z osnovami čebelarstva, metodah čebelarjenja in življenja čebel, kot tudi zgradbi čebelnjakov. V nadaljevanju pa o potrebnih znanjih za čebelarje in načinih povečevanja čebeljih družin ter zatiranju škodljivcev. Posebna pozornost je bila posvečena iskanju najboljše paše za čebele na območju Irana in Afganistana ter sezonski selitvi panjev. Ob zaključku teoretičnega dela izobraževanja so udeleženke prejele potrdilo o udeležbi na seminarju in knjigo »Čebela in čebelarstvo«, ki velja za enega najpopolnejših vodnikov o čebelarstvu v Iranu.

       

Prvega dne izobraževalnega seminarja za 13 starejših deklic je veleposlaništvo pripravilo Tradicionalni slovenski zajtrk za 170 gojenk, večinoma afganistanskih begunk dekliške šole v Karaju, sestavljen iz masla, mleka, medu, kruha in jabolk. Veleposlanica Radej je učenkam, starim med šest in sedemnajst let podrobneje predstavila pomen čebel za prehransko varnost ter priložnosti, ki jih nudi čebelarski poklic za afganistanske begunce in njihove družine ob povratku v domovino.

        

Glede na podporo iranskih državnih in strokovnih institucij ter veliko zanimanje afganistanskih begunk, bo veleposlaništvo nadaljevalo z izvajanjem podobnih izobraževalnih delavnic. V tem kontekstu bo projekt nadgrajen ob mednarodnem čebelarskem kongresu, ki bo potekal januarja 2020 v iranskem Karaju pod okriljem mednarodne zveze čebelarjev Apimondia, katerega se bo kot glavni govorec udeležil tudi dr. Peter Kozmus.