Veleposlaništvo RS Teheran /Novice /
28.09.2020  

Sprememba pogojev za vstop v Republiko Slovenijo (dopolnitev)

Vlada RS je 26. septembra 2020 sprejela spremembo odloka v zvezi s pravili glede vstopa v Republiko Slovenijo. Sprememba velja od 28. septembra dalje.

Vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah na rdečem seznamu (na katerem je tudi Islamska republika Iran), in vsem osebam ne glede na državljanstvo ali državo bivanja, ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav, se odredi 10-dnevna karantena.

Karantena ne bo odrejena, če oseba ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na COVID-19, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji, in sicer v laboratoriju, ki ga je Republika Slovenija priznala za ustreznega in verodostojnega. Vstop v Slovenijo brez karantene s testom, ki je bil opravljen v laboratoriju v Iranu, tako ni več možen.

Oseba, ki ji je bila z odločbo odrejena karantena, lahko v času trajanja karantene opravi testiranje na COVID-19. Če je izvid testa negativen, pristojni organ odločbo odpravi.

Brez karantene in brez predložitve negativnega testa na COVID-19 lahko med drugim v Republiko Slovenijo vstopijo naslednje osebe:

  • osebe, ki so bile napotene na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega;

  • osebe, ki izvajajo prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapustijo Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;

  • osebe, ki potujejo v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapustijo najpozneje v 12 urah po vstopu;

  • osebe z diplomatskim potnim listom;

  • člani tuje uradne delegacije, ki prihajajo v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa;

  • predstavniki tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvajajo uradno nalogo in zapustijo Republiko Slovenijo takoj, ko je po opravljeni nalogi to mogoče;

  • osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v državi članici EU ali schengenskega območja ter se vračajo čez mejo takoj po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko jim zdravstveno stanje to dopušča (skupaj s spremljevalcem, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben);

  • osebe, ki prihajajo iz države na zelenem seznamu, če so v tej državi prebivali neprekinjeno najmanj 14 dni pred vstopom v Slovenijo in to lahko izkažejo z dokazilom;

  • osebe, ki v Republiko Slovenijo prihajajo iz države članice EU oziroma države članice schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam.

Celoten seznam izjem je dostopen na tem mestu. Več informacij glede prestopa meje, vključno s seznami zelenih, oranžnih in rdečih držav, je dostopnih na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.