Veleposlaništvo RS Teheran /Kulturno sodelovanje /

KULTURNO SODELOVANJE

Kulturno in ostala področja sodelovanja

Strategija mednarodnih odnosov v kulturi Ministrstva za zunanje zadeve temelji na prioritetah slovenske zunanje politike in zunanje politike Evropske unije na kulturnem področju. Hkrati sledi aktualnim dogajanjem na slovenskih kulturnih in intelektualnih prizoriščih ter spodbuja njihovo mednarodno uveljavitev. V prizadevanjih ministrstvo vzpostavlja medsebojno produktivno sodelovanje s kulturnimi institucijami v Sloveniji in tujini, z akademskimi družboslovnimi in humanističnimi ustanovami, s predavatelji, raziskovalci in študenti, ki se ukvarjajo s preučevanjem kulturnih fenomenov. Na ta način pridobiva potrebno strokovno refleksijo o teh področjih in obenem podpira njihovo uveljavljanje na znanstvenem področju doma in v tujini. …več

Znanstveno in tehnološko bilateralno sodelovanje med Slovenijo in Iranom je potekalo na področjih krasoslovja, arheologije, hidrologije in družboslovja. Sodelovanje poteka na temelju krovnega sporazuma iz leta 1994. V okviru sporazuma je bil oblikovan slovensko-iranski odbor. Leta 2004 sta Inštitut za raziskovanje krasa SAZU in Univerza v Lorestanu podpisala memorandum o sodelovanju.

Julija 2011 je bil ob obisku iranskega ministra za zunanje zadeve Salehija v Ljubljani na podlagi sporazuma podpisan Kulturni, znanstveni in študijski program izmenjave med Vlado RS in Vlado IRI v letih 2011-2014, ki spodbuja neposredno sodelovanje na vseh področjih kulture, še zlasti s pomočjo prevodov in izdaj literarnih in umetniških del avtorjev.