Veleposlaništvo RS Teheran /Človekove pravice /

ČLOVEKOVE PRAVICE

Sodelovanje Slovenije na področju človekovih pravic

Varstvo in uveljavljanje človekovih pravic sta pomemben del zunanje politike Republike Slovenije. Človekove pravice so univerzalne in nedeljive, kar pomeni, da imamo prav vsi enake pravice, ne glede na našo narodnost, kraj bivanja, spol, nacionalno ali etnično pripadnost, barvo kože, vero, jezik ali druge osebne okoliščine. Slovenska zunanja politika enakovredno obravnava politične, državljanske, ekonomske, socialne in kulturne pravice.

 

Naša država spodbuja krepitev spoštovanja človekovih pravic v dvostranskih odnosih, zlasti v okviru mednarodnih organizacij, predvsem Organizacije združenih narodov, Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ter v okviru skupne evropske zunanje politike.

 

S progresivnim pristopom k obravnavi človekovih pravic si prizadevamo za krepitev norm in standardov ter nadaljnjo kodifikacijo mednarodnega prava na tem področju.

 

Človekove pravice obravnavamo celovito, kar pomeni, da jih skupaj z varnostjo in razvojem štejemo za enega treh stebrov mednarodnega sožitja. Brez spoštovanja človekovih pravic ni varnosti ter ekonomskega in socialnega razvoja in obratno, brez razvoja in varnosti ni polnega uživanja človekovih pravic. Pri obravnavi človekovih pravic upoštevamo specifike posameznih življenjskih obdobij in posebej opozarjamo na ranljive družbene skupine.

 

Slovenija poudarja pomen spoštovanja človekovih pravic tudi z mednarodno razvojno pomočjo in svojo varnostno politiko, vključno s protiterorističnimi prizadevanji.

 

Zagovarjamo pomen odgovornosti za kršitve človekovih pravic in pri tem podpiramo Mednarodno kazensko sodišče in druge mednarodne tribunale za hude kršitve človekovih pravic.

 

Ključne tematske prioritete Republike Slovenije na področju človekovih pravic v zunanji politiki so med drugim enakost spolov, otrokove pravice, starejši, izobraževanje za človekove pravice, človekove pravice in okolje, človekove pravice in podjetništvo ter odprava vseh oblik diskriminacije, tudi diskriminacije istospolno usmerjenih, biseksualnih in trans oseb. Slovenija si prizadeva tudi za splošno odpravo smrtne kazni in mučenja.